Tjänster

Ekströms trädgårds- och fastighetsservice AB utför:

  • Trädgårdsskötsel
  • Trädbeskärning
  • Trädfällning
  • Planering/nyanläggning/rådgivning
  • Asfalteringsarbeten
  • Sophantering och bortforsling av sopor
  • Försäljning av träd, buskar, perenner och sommarblommor, park- och lekutrustningar, nätstängsel med mera
  • Besiktning av lekutrustning
  •  

[Startsida] [Tjänster] [Utrustning] [Kontakt]

Sidan uppdaterades 2008-02-27